Disclaimer-ସୂଚନା  ( ଅସ୍ଵୀତିକରଣ )

 

ଏହା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ଲଗ୍ | ଏଠି ଯେଉଁ ମତାମତ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ,ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ଲଗ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ଯଦିଓ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ,ତଥାପି ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବ୍ଲଗ୍ ମାଲିକ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ରୂପେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହି ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ,ଏଠାରେ ସେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ମତାମତ ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ |

ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ କୌଣସି ମତାମତ ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କୌଣସି ଧର୍ମ,ଜାତି,ଅନୁଷ୍ଠାନ,ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହାନି ପହୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ |

ବ୍ଲଗ୍ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ କେବଳ ସୂଚନା ମୂଳକ  ଅଟେ | ଏଠି ଦିଆ ଯାଇଥିବା ବା ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତିରିକ୍ତ ଲିଙ୍କରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ବସ୍ତୁର ସତ୍ୟତା/ଶୁଦ୍ଧତା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବିଷୟରେ ବ୍ଲଗ୍ ମାଲିକ କୌଣସି ଦାବୀ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ |

ଏହି ବ୍ଲଗ୍ ରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରସବୁ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇଥାଏ ,ସେଗୁଡିକ ଖୋଲାରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ୱେବ ସାଇଟ୍ ରୁ ନିଆଯାଇଥାଏ  |

ଏଠି ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ରହିଥାଏ ବା ଯଦି କିଛି ସୂଚନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ,ବ୍ଲଗ୍ ମାଲିକ ଏହା ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ |ଏଠି ଦିଆ ଯାଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଯୋଗୁ ବା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯଦି କାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି,ହାନି ବା ଚୋଟ ପହୁଞ୍ଚେ, ବ୍ଲଗ୍ ମାଲିକ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି  |

ଡାଉନଲୋଡ଼ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ଫାଇଲ୍ ଓ ଚିତ୍ର ସମୂହ :

ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫାଇଲ୍ ( pdf,docs,jpgs,pngs ଆଦି )ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା ହିଁ ଦାୟୀ | ବ୍ଲଗ୍ ମାଲିକ କୌଣସି ବିଗଡି ଯାଇଥିବା ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା (corrupted or damaged )ଫାଇଲ୍ ଯୋଗୁ ହେଉଥିବା କ୍ଷତି,ହାନି ବା ଚୋଟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହଁନ୍ତି  |

ମନ୍ତବ୍ୟ :

ଆମେ ପାଠକମାନଙ୍କଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ଵାଗତ କରୁଛୁ | କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣ ଯୋଗୁ କୌଣସି ପୂର୍ବ ସୂଚନା ନଦେଇ ବ୍ଲଗ୍ କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବାହାର କରିଦେବା ବା ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ମାଲିକର ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଅଛି |

1 : ଯଦି ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡିକ ଅବାଞ୍ଛନୀୟ ହୋଇଥାଏ ବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇଥାଏ ;

2 : ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡିକ କାହାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ;

3 : ଯଦି ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡିକରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାଷା ବା ବିଚାରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ;

4 : ଯଦି ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡିକରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବାର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ  ବା ସେଥିରେ ବିଶ୍ଵାସନୀୟ ଧମକର ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆକ୍ରମଣର ଶଙ୍କା ଥାଏ ବା ଶକ୍ତି ରଖିଥାଏ   |

ବ୍ଲଗ୍ ମାଲିକ ମନ୍ତବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ |

ଏହି ଅସ୍ଵୀତିକରଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଦଳା ଯାଇପାରେ |